Cz VIII Rotary International Club Bydgoszcz

1. WSTĘP

Ruch Rotary International powstał w Chicago. W mieście przodującym w rozwoju ówczesnego świata przemysłowego i przedsiębiorczości.

Polski ruch Rotary powstał w oparciu o inicjatywy szwedzkie oraz rotarian z miasta ówcześnie czołowego w nauce i przemyśle – Houston, z Instytutem Serca oraz Ośrodkiem Lotów Kosmicznych USA.

Niniejszą książkę rozpoczynam od zaakcentowania kontaktów Bydgoszczy z Rotary International w Singapurze, mieście określanym jako światowy hub, czyli centrum handlu, fi nansów i transportu oceanicznego.

Dobrze jest, gdy poprzez międzynarodowe kontakty rotariańskie odczuwa się powiew światowego rozwoju.

Książka nie jest opracowaniem naukowym. 

 

Jest zbiorem wrażeń wynikających z moich własnych przeżyć, z komentarzami być może dyskusyjnymi.

Ogrom materiału zmuszał do wyboru i ograniczeń.

Pokreślenia wymaga fakt specyfi ki rotariańskiej współpracy międzynarodowej.

To nie tylko spotkania w klubie i wycieczki. To także pobyt rodzin u rodzin. 

To wzajemne poznanie się – w zwyczajach prywatnych dnia codziennego.

Zwróćmy uwagę, jak wiele osobowości Bydgoszczy, którzy nie są już obecnie członkami, uczestniczyło w działalności bydgoskiego Klubu Rotary.

Wspomnijmy ich. Z radością.

Pobierz pełną wersję książki: Bydgoszcz BB8.zip