Cz VII Historia przedsiębiorczości Bydgoszczy

PRA-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Celem przedsiębiorczości jest produkcja towarowa lub wykonywanie usług produkcyjnych.
Praca ludzka zapewniała przeżycie. 
Z czasem, dodawana do przedsiębiorczości, budowała cywilizacje.
Sięgnijmy do najstarszych przykładów  z terenów bydgoskich.

RYBY

   Najstarsze ślady bytności ludzkiej w okolicach Bydgoszczy, wg wykopalisk, notujemy na wzgórzach Osowej Góry i Lisiego Ogona. Tam to nasi przodkowie, już 8 tyś. lat przed narodzeniem Chrystusa, żywieni byli przez Prawisłę. Ościeniami zdobywali ryby. Łowili je z łodzi w nocy. Przyświecali sobie ogniskami wychylonymi przed przodem łodzi.
Teren obecnej Bydgoszczy znajdował się jeszcze pod wielką wodą.

CHLEB - ZBOŻE

Po zmianie kierunku Prawisły następowało stopniowe dalsze doskonalenie czynności zdobywania żywności. Ryby zastąpił chleb. Stąd osobny rozdział o chlebie w dalszej części ksiązki. (1.3.) Z kopieniactwa rodziło się rolnictwo. Zaostrzony kij, którym orano glebę, wymieniano na doskonalsze narzędzia rolnicze. Sierp zastąpiono kosą. Zboże zaspokajało własne potrzeby. Potem wzrost produkcji pozwolił na rozwój handlu.

DREWNO

Karczowano lasy, aby rozszerzyć pola uprawne. Dla własnych potrzeb budowlanych.
Potem na eksport. (2.3.) Z dębiny pod-bydgoskiej budowano porty zachodniej Europy.

GLINA - CERAMIKA - CEGIELNIE

Oczywista potrzeba naczyń w gospodarstwie domowym uruchomiła poszukiwanie złóż gliny.
Okolica Bydgoszczy okazała się bogata pod tym względem. Warunki lokalne umożliwiły rozwój przemysłu ceramicznego oraz cegielni. (1.2.)

TORF - początki ENERGETYKI

Tereny odzyskane po wysuszeniu szerokiego dorzecza Noteci i likwidacji licznych jej zakoli, okazały się bogate w torf. Stopniowo zastępowano go węglem, gazem, ropą, uruchomiono elektrownie, gazownię.

HANDEL

Wzmożona produkcja zboża, drewna, ceramiki użytkowej i budowlanej umożliwiała handel tymi towarami.

TRANSPORT

Transport wodny, drogowy, kolejowy, lądowy umożliwiał sprowadzanie surowców i rozsyłanie towarów. W zasięgu miejscowym. Potem krajowym. Dalej - globalnym.
W średniowieczu wodne drogi spławu rzecznego Brdy i Wisły były fundamentem rozwoju i złotego rozkwitu miasta Bydgoszczy i okolicy.
Uruchamianie międzynarodowych szlaków transportowych „od morza do morza” spowodowały dwa potężne skoki rozwoju cywilizacyjnego Bydgoszczy.
1774 - Kanał Bydgoski, łączący drogi wodne od Morza Północnego do Czarnego. 
           Zbliżający Azję do Europy. Łączący Bydgoszcz z Niemcami, Wielką Brytanią i USA.
1846- Kolej żelazna z Berlina do Bydgoszczy. Potem dalej na północ. 
          Z warsztatami kolejowymi w Bydgoszczy większymi od tych w Berlinie. (3.2.)

Historia 

   Poniżej przedstawiono fragmenty z archiwów niemieckich mówiące o powstaniu Bydgoszczy oraz nazwy Bromberg.
O powstaniu miasta:
O nazwie niemieckiej Bromberg: