Cz V W grze historią polsko-niemiecką

BB5 fragment 1

Str 25

ROZDZIAŁ I

Bydgoszcz była potrzebna Niemcom

Bydgoszcz – miasto graniczne przechodziło w historii z rąk do rąk.

Było szczególnie naznaczone przez obydwa narody.

01. Bydgoszcz – Bromberg – jest i była potrzebna Niemcom

w historii – z propagandą nieprawdy wymagającej korekty

Podział na okresy

01.1. W roku 1409 Bydgoszcz była potrzebna Niemcom jako

gród graniczny obronny w walce Krzyżaków z Polską

01.2. Od roku 1771, po pierwszym rozbiorze Polski,

Bydgoszcz była potrzebna Niemcom jako stolica

Dystryktu Nadnoteckiego z Kanałem Bydgoskim

przy zagospodarowaniu i rozwoju Wschodnich Niemiec

01.3. Po 1890 roku Bydgoszcz była potrzebna Niemcom

przy budowie nacjonalizmu na wschodzie Niemiec,

po usunięciu Bismarcka

01.4. W 1918 roku Bydgoszcz była potrzebna Niemcom

w walce przeciwko powstańcom wielkopolskim,

o zachowanie tych terenów w traktacie wersalskim

01.5. W 1933 roku Bydgoszcz była potrzebna Niemcom

jako polskie miasto o silnym ośrodku mniejszości

niemieckiej w fałszywej grze dyplomatycznej Hitlera.

Str 26

01.6. W 1939 roku Bydgoszcz była potrzebna Niemcom

dla zorganizowania prowokacyjnej dywersji zwanej

Krwawą Niedzielą, dla poświęcenia Volksdeutschów

w Bydgoszczy, których trupy za linią frontu miały

uzasadnić „obronną” wojnę Hitlera

01.7. W 1940 roku Bydgoszcz była potrzebna Niemcom,

gdy nasiliły się głosy prasy światowej o ludobójstwie,

okropnościach i okrucieństwach Niemców

w okupowanej Polsce, dla spreparowania przez SS

fałszowanej przeciwwagi propagandowej

01.8. W 1957 roku Bydgoszcz była potrzebna Niemcom,

gdy zapanowała tzw. zimna wojna między Zachodem

a ZSRR, gdy powstawały złudne nadzieje odzyskania

dawnych niemieckich, obecnie polskich terenów,

gdy wznowiono fałszerstwa propagandy Goebbelsa

i utworzono związki „wypędzonych”

01.9. Współcześnie w XXI wieku Bydgoszcz jest potrzebna

Niemcom do fałszowania historii, aby próbować

na to miasto zrzucić współodpowiedzialność za

wybuch II wojny światowej