Bydgoszcz - czy samorządowa?

Włodzimierz Sobecki Bydgoszcz, dnia 04.11.2014

Członek Woj. Komisji Dialogu Społecznego

Przewodniczący Komisji Etyki PPiK Bydgoszcz

sobeck@onet.pl

WWW.Bydgoszcz-Bromberg.pl

Bydgoszcz - czy samorządowa?

Związki Pracodawców oraz Związki Zawodowe domagają się systemowych zmian prawnych:

- aby w walce rynkowej pracodawca nie był zmuszony do rezygnowania z etyki wobec pracowników i podwykonawców,

- aby samorząd lokalny był gospodarzem wykorzystującym podmioty gospodarcze ze swojego terenu, przy większej samodzielności ekonomicznej i prawnej.

Wynika to z dyskusji przedwyborczych, także z ostatnich spotkań współorganizowanych przez pracodawców (w których brałem udział), m/i:

- Debacie kandydatów na prezydenta Bydgoszczy w dniu 30.10.2014 w Izbie Rzemieślniczej,

- Konferencji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: „Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce”, w Warszawie w dniu 03.11.2014.

Uwagi ogólne

Z dotychczasowych wypowiedzi kandydatów na prezydenta miasta Bydgoszczy

(oraz radnych innych miast i gmin) wynika niepokojący niedosyt wiedzy

o wyjątkowym braku samodzielności prawnej i ekonomicznej samorządów terytorialnych

w Polsce na tle Europy i świata.

Pytanie A

Do budżetu miasta (gminy) w Polsce nie wpływa bezpośrednio nic z najważniejszych podatków: tj. 0 % z VAT i 0 % z podatku od zysku przedsiębiorstw.

Ca 60 % wydatków gmin i miast pokrywają dotacje centralne i europejskie.

Dla gminy liczy się bezpośrednio nie przedsiębiorca tworzący majątek narodowy

lecz przedsiębiorczy urzędnik załatwiający dotację.

Czy kandydaci potrafią porównać jak jest w innych krajach Europy, świata?

(na ogół nie potrafili)

Odpowiedź:

Japonia: do samorządów lokalnych bezpośrednio wpływa 30 % podatku VAT

i podobnie podatek od zysku.

Szwecja, Anglia, Niemcy, Wielka Brytania: ca 40 %

Chiny: VAT - do 2013 - 25 %, od 2014 - 30 % (pomimo zcentralizowanej gospodarki jest większe zaufanie do samorządności lokalnej niż w Polsce)

Szwajcaria - kantony i gminy pobierają podatek dochodowy by opłacić własne wydatki, natomiast cały podatek VAT (8 %) przejmuje rząd federalny.

Pytanie B

Na ogół w landach i gminach Europy, zgodnie z prawem, dostawy, remonty, inwestycje realizowane są przede wszystkim przedsiębiorstwami z danej gminy w dbałości o ograniczenie bezrobocia.

Jakie niezbędne zmiany, zdaniem kandydata, potrzebne są w polskim prawie o zamówieniach publicznych aby prezydent miasta (czy wójt) mógł być rzeczywistym gospodarzem dbającym skutecznie o:

- ograniczenie bezrobocia,

- wykorzystanie przedsiębiorstw z własnego terenu?

Pytanie C

Zdaniem kandydata - jaka jest przyczyna braku przedsiębiorców w kandydowaniu do rad miejskich i gminnych?

Na ogół rady miejskie i gminne składają się z emerytów, kombatantów, rencistów i nauczycieli. Niebogatych społeczników razi sąsiedztwo bogatszych przedsiębiorców.

Czy obowiązek corocznego podawania stanu majątkowego radnych jest uzasadniony?

Czy poseł, radny powinien likwidować swoją działalność gospodarczą?

Jedynie pięciu z dwustu członków parlamentu szwajcarskiego nie jest w żaden sposób związany z prywatną działalnością gospodarczą!!!

Stan prawny wymagający zmian:

- prawa o zamówieniach publicznych - najniższa cena, najgorsza jakość, utrata etyki

i innowacji. niezmienny ryczałt wbrew zmieniającym się realiom, brak prawnej możliwości

organizowania przetargów ograniczonych terenowo dla wykorzystania lokalnych miejsc

pracy;

- prawa budowlanego - najdłuższy cykl inwestycyjny w Europie;

- prawa podatkowego - brak podstaw ekonomicznych samorządności lokalnej miast i gmin;

- prawa pracy - nie zezwala na elastyczne manewrowanie kadrą w zmieniającej się sytuacji

rynkowej.

Czy akcja przedwyborcza powinna dotyczyć tylko problemów lokalnych, o których przecież zadecyduje większość rady miasta i gminy?

Zdaniem środowisk naukowo technicznych najważniejszą przyszłościową inwestycją Bydgoszczy i regionu jest śródlądowy terminal kontenerowy na Wiśle w Solcu Kujawskim oraz stopnie elektrowni wodnych na Wiśle Dolnej.

Czy jest także najważniejsza dla polityków?